Polityka prywatności

Dziękujemy za
Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa
prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą
Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi w
serwisie www funkcjonującym pod adresem www.tikutiku.com.pl.  Administratorem Państwa danych jest: AURA – Aurelia
Kuźnicka-Parszuto, ul. Szafranowa 21 42-200 Częstochowa,  sklep@tikutiku.com.pl

I. Dane
dostępowe i hosting

 

Na nasze strony internetowe można wchodzić
bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony
internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np.
nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość
przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane
dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty.
Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej
oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie 180 dni od momentu
zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez
zewnętrznego usługodawcę LH.pl Sp.
z o.o. ul. ks. Jakuba Wujka 7/26 61-581
Poznań NIP: 7831711517
W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny
usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron
internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce
prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony
internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie
internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na
innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej
polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie
kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Gromadzenie
i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

 

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy,
kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie,
kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub
zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ
zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia
sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta.
Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani
skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do
których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w
celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub
usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie
ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach
podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą
Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania
z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym
oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym
celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze
dane kontaktowe i Państwa prawa” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w
Państwa koncie klienta.

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.

Następujące rodzaje danych
osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym
  adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system
  operacyjny;
 2. informacje o Państwa wizytach i
  korzystaniu z naszej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty,
  wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres
  e-mail podawane podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas
  tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia
  profilowe,  zainteresowania i hobby;
 5. informacje, takie jak imię i
  nazwisko oraz adres e-mail podawane w celu skonfigurowania subskrypcji
  naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas
  korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane
  podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często
  i w jakich okolicznościach z niej Państwo korzystają;
 8. informacje dotyczące
  wszystkiego, co Państwo kupujecie, usług, z których korzystacie lub
  transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym
  imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty
  kredytowej;
 9. informacje publikowane na
  naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w
  tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej
  korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej
  strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe,
  które nam Państwo przekażecie.

III  Cel i czas przetwarzania dawnych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie
Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie
informacji marketingowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.

 

W sklepie, w celu realizacji zamówienia,
przetwarzane są następujące dane osobowe:
a) W przypadku klienta indywidualnego: imię, nazwisko, adres dostawy, numer
telefonu, adres email.
b) W przypadku firmy: nazwa firmy, nip, adres siedziby, adres dostawy, numer
telefonu, adres email.

IV.
Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy
Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne
do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług
płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności
przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej
obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa
dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane
samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w
ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane
dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy
usług płatniczych.

Ponadto, w celu
wykonania umowy, następuje przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Bank
Śląski („Bank”) w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzeniao ochronie danych).
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów
Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych).
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana
danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy.
Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem
internetowym.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo na to
, w trakcie lub po złożeniu zamówienia, swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i
numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z
Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia
dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili
cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub poprzez wysłanie
wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres
kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile
nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w
innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z
danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji
informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Korzystamy z
usług następujących dostawców Państwa zamówień:

·
DPD Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274

·
InPost sp. z o.o.
EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

·
Paczka w RUCHu
Centrala RUCH S.A.
ul. Annopol17a, 03-236 Warszawa.

 

V. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do
bycia zapomnianym).

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania
od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

VI. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie
elektronicznej.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres
administratora oraz przez formularz kontaktowy.

VII. E-Mail-Newsletter i reklama wysyłana pocztą

 

Reklama wysyłana
e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z
danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w
celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na
podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w
każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze
stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w
newsletterze. Po rezygnacji usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą
Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych
celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w
niniejszym oświadczeniu.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i 
prawo sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i
nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie
naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji
dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z klientami w celach
reklamowych.

 

VII.
Cookies i analityka internetowa

 

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową
oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia
odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych
stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów –
służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na
optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi,
które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre
używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są
zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie
Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas
przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki
internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać
informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji
lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki
zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym
przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień
cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: 
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: 
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: 
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie
plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać
ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w
ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików
cookiesDoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w
przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane
automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony
internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam
przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację
IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw
członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach
Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa
przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji,
aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu
świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.
Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu
naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom
trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie
przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google DoubleClick stanowi ofertę Google
LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield.
Aktualny certyfikat dostępny jest 
pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat PrivacyShield.

Mogą Państwo dezaktywować
cookiesDoubleClick klikając w 
link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i
odpowiednich ustawień na stronie 
Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać
informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji
lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku
akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony
internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics
do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do
analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach
analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego
interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google
(Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania
przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie
zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony
internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych
i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej
anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w
obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących
stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach
Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa
przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi
danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i
posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield. Aktualny certyfikat dostępny jest 
pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat PrivacyShield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu
zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa
z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak
również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują
Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki
do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy
link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej
stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas
plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo
ponownie kliknąć w powyższy link.

IX.
Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

 

Google AdWordsRemarketing
Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach
wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin
naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego
odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą
pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa
stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w
ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego
interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na
rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce
tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania
i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa
konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach
internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas
wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta
Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania
list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu
Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby
utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWordsRemarketing stanowi
ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i
posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield. Aktualny certyfikat dostępny jest 
pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat PrivacyShield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies
wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy 
link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i
odpowiednich ustawień na stronie 
Digital Advertising Alliance.

 

X.
Wtyczki portali społecznościowych

 

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe
(„wtyczki“) serwisów społecznościowych.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa
przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google,
Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego
usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki
tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka
wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego
usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa
adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera
danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej
stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją
Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk
„Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio
na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym
opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako
Państwa kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania
przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym
zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa
prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy
społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej
stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed
wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą
Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując
odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za
pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).”

Wtyczki video dla Youtube
Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video
dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony
jest przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA
(„Google“).

W przypadku materiałów video z Youtube,
dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę
danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji
o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania
przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości
dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane
polityce
prywatności Google
.

 

XI.
Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii

 

Przypomnienie o możliwości wystawienia
opinii wysyłane przez TrustedShops

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną
zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do TrustedShops GmbH, Subbelrather Str.
15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa
przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o
zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w
każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub bezpośrednio w
formie oświadczenia złożonego wobec TrustedShops.

Przypomnienie o możliwości wystawienia
opinii poprzez CENEO sp. z o.o.

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną
zgodę, przekażemy Państwa adres mailowy do CENEO sp. z o.o., Grunwaldzka 182,
60-166, Poznań (www.ceneo.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą
elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w
naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w
każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub bezpośrednio w
formie oświadczenia złożonego wobec CENEO sp. z o.o.

 

XII.
Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

 

Mają Państwo prawo do bezpłatnej
informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a
także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych
danych lub ich przeniesienia.

W razie żądania udzielania informacji lub
pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych
osobowych, a także w razie sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w
celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z
określonych danych prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. ochrony
danych osobowych na adres: sklep@tikutiku.com.pl

Ponadto
przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, a także prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych  w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

W stosunku
do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli:

a)
jest to niezbędne
do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem,

b)      powyższa decyzja jest dozwolona prawem
Unii lub prawem polskim
, które
przewidują właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych
interesów osoby, której dane dotyczą; lub

c)
decyzja opiera
się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

W innych
przypadkach zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania , macie
Państwo prawo nie podlegać postanowieniom takich decyzji, jeśli wywoływałyby
wobec Państwa skutki prawne lub podobny wpływ.

W
przypadku konieczności skorygowania lub zaktualizowania podanych przez Państwa
danych, prosimy o stosowną informację
.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i
oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych
prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić, w dowolnym
momencie, sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem
na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie.
Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do
złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej
sytuacji. Sprzeciw składa się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo wniesienia sprzeciwu obowiązuje też
w przypadku przetwarzania do celów naukowych, historycznych lub statystycznych,
chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym. Szczegółowe warunki wniesienia sprzeciwu określa art.
21ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych
z 27 kwietnia 2016 r.

 

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do
sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych,
chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy
przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie
danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy
kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego
celu. *****************************************

 XII. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich
należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

XIII. Sprawy nieuregulowane regulaminem

W sprawach nieuregulowanych regulaminem
zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa
polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE).